Levend Kolonisten van Catan

Uitwerking

De spelers worden verdeeld over vijf stammen. Iedere stam heeft een specialiteit: Graan, Steen, Wol, Erts of Hout. De stammen zijn herkenbaar aan een kleur schmink op de gezichten. De stam gebieden zijn herkenbaar aan een gekleurde vlag/papier.
Iedere stam heeft een stam-oudste die beslissingen neemt over de tactiek van de stam: wie handelt, wie bouwt (koopt) huizen, welke grondstof moet gezocht worden, etc.
Voor het bouwen van een huis is van elke grondstof één stuk nodig. Dat wordt dus handelen en ruilen.
Rovers pakken alle kaartjes af die een stam-lid bij zich heeft. Rovers horen ook bij een stam. Rovers krijgen een kaartje om te bewijzen dat ze rovers zijn.

Grondstoffen
De grondstoffen worden vertegenwoordigd door kaartjes met daarop welke grondstof het is.
Hoe kom je aan die grondstoffen? Elk stam-lid begint met 2 grondstoffen van zijn eigen specialiteit.
Daarmee kan hij door het land reizen om met leden van de andere stams te ruilen, zodat er uiteindelijk verzamelingen van 5 verschillende grondstoffen ontstaan.
Je mag als stam lid natuurlijk ook de grondstoffen naar je eigen gebied brengen, daar afgeven aan je Opperhoofd en nieuwe grondstoffen halen (bij de bank, zie hieronder).

Nieuwe grondstoffen
Zijn je grondstoffen op? Niet getreurd, dan kun je naar de bank.
Bij de bank gooi je met de aanwezige dobbelsteen, en je krijgt net zoveel van je eigen grondstoffen als je ogen gooit. Daarmee kun je weer reizen om met andere stam-leden te ruilen.
Alleen stam-leden die géén grondstoffen meer hebben mogen de bank binnen.
De bankier ziet aan je kleur welke grondstof hij mee kan geven.

Huizen
Als binnen een stam een verzameling van 5 verschillende grondstoffen is aangelegd, kun je daarmee naar de bank. Daar kun je een huis kopen.
Maar pas op voor de rovers!!!
Als je een huis hebt gekocht, kun je die binnen je gebied een plekje geven. Een huis mag/kan niet geroofd worden.
De Stam die uiteindelijk de meeste huizen bezit wordt dus ‘Grootste Stam van Catan’.

Bank
De bank bevindt zich centraal in het land en is afgezet met afzetlint. De bankiers zitten staan/zitten aan een tafel.
Er zijn twee bankiers: de ene geeft grondstoffen uit, bij de andere kun je je huis kopen.
Je kunt er voor twee zaken terecht:
 • Het verkrijgen van nieuwe grondstoffen, als je ‘blut’ bent, gooi je bij de bank met de dobbelsteen om het aantal grondstoffen (van je eigen kleur) die je weer mee krijgt.
  • Het is niet toegestaan dat één stam-lid twee keer achter elkaar met de dobbelsteen gooit.
  • Bij de bank kan zich dus een rij vormen, die één voor één wordt geholpen.

 • Het kopen van een huis. Tegen inlevering van vijf verschillende grondstoffen kan een stam-lid een huis kopen.

De Rovers
Het is niet van tevoren bekend wie de rovers zijn. Er zijn er drie tot vijf (afhankelijk van het aantal deelnemers) in het spel.
Je weet dat je rover bent als je een grondstoffenkaartje met daarop de “Rover” afgebeeld krijgt. Zoals hiernaast afgebeeld. De achtergrondkleur is gelijk aan één van de grondstoffen.
Als je rover bent kun je van de leden van andere stammen hun grondstoffen stelen. Dit doe je door die persoon aan te tikken, je roverkaart te laten zien en te zeggen dat je diegene berooft.
De ander moet dan al de grondstoffenkaartjes aan de rover geven.
En: de rover moet dan zijn roverkaart aan de andere speler geven, die vanaf dan een rover is!
Er zijn natuurlijk nog wat regeltjes:

Roverregels
 • De rover mag alleen op de ‘openbare weg’ overvallen, dus:
  • Niet in het stamgebied (ook niet in het stamgebied van jezelf)
  • Niet binnen de bank

 • Je mag de persoon die jou overviel, en dus jouw kaartjes kreeg, niet opnieuw overvallen, je moet dus een ander slachtoffer zoeken!
 • Je kunt geen huizen stelen, die kunnen altijd veilig naar het stamgebied gebracht worden.
 • De rover krijgt alleen de grondstoffen die het andere stam-lid op dat moment bij zich heeft.
 • De roverkaart moet je na de overval afgeven aan de persoon die je beroofd hebt.

Planning

 • Tijdsduur Actie
 • Stap Totaal
 • 0:30 0:30 posten uitzetten en koffie zetten
 • 0:15 0:45 ouders verwelkomen
 • 0:10 0:55 algemene uitleg
 • 0:05 1:00 naar het bos
 • 1:30 2:30 spel spelen
 • 0:30 3:00 terug naar het terrein en kampvuur
posten uitzetten en koffie zetten
ouders verwelkomen
algemene uitleg
naar het bos
spel spelen
terug naar het terrein en kampvuur

Voorbereidingen

 • kaartjes maken

Materialen

 • 1 EHBO
 • 1 Schmink
 • 1 Gekleurd papier
 • 1 Punaises
 • 1 Dobbelsteen
 • 1 Spelregels voor stamoudsten
 • 1 Partytafel
 • 1 Kaartjes
 • 1 Kaartjes met spelregels

Begroting

 • Totaal € 0.00

Bijlagen

Reacties 0reacties